Les Plantes

Les plantes prenen tot el protagonisme en el jardí. N’hi ha aproximadament unes 300 espècies de plantes medicinals (arbres, arbust i herbes) de les quals la majoria són silvestres i de la zona. Estan classificades en 6 grups: silvestres, de jardí, culinàries, hortícoles, de conreu i complementàries. Cada planta està acompanyada d’una placa identificativa que n’indica el nom popular i científic, família a la qual pertany i algunes de les seves propietats medicinals. Per distingir la perillositat o toxicitat d’algunes d’elles, s’encapçala el cartell amb una P o una T respectivament.