Se n’ha descrit una subespècie, a més de la típica. La ssp. catalaunicum (=guarensis) té les fulles de menys de 1 cm amb pecíol de més de 4 mm i la corol·la del tot blanca o de color crema blanquinós. Es fa al NE de la península, de 1500 a 2500 m snm. La ssp. pyrenaicum té les fulles de més de 11 mm, amb pecíol de menys de 4 mm i la corol·la de color crema blanquinós amb alguns lòbuls tenyits de morat clar. Es fa al SW de França i al NE de la península, de 800 a 2300 m snm. A part, T. pyrenaicum forma amb T. montanum l’híbrid Teucrium × contejeani). També es pot hibridar T. pyrenaicum ssp. catalaunicum amb T. aureum per formar Teucrium× mailhoi, per exemple, al Moixeró o al Puig Lluent. [http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/53667/1/605870.pdf]NOMS POPULARS

 • Aragonès: yerba gatera
 • Castellà: angelitos
 • Català: angelina, angelins, angelines, brutònica

HÀBITAT I DISTRIBUCIÓ GEOGRÀFICA

Es fa en racons argilosos de marges de prats mesòfils sobre sòl calcari pobre, dels Pirineus (muntanya mitjana) i Alps. Tolera el fred però no l’ombra ni la humitat excessiva. S’ha descrit la formació de Teucrium pyrenaicum acompanyant a: Anthyllis alpestris,Asperula cuynanchica,Calamintha alpina,Erinus alpinus,Galium lapeyroousianum,Galium sylvestre,Gypsophila repens,Helianthemum nummularium • Helianthemum oelandicum,Koeleria vallesiaca,Sideritis hyssopifolia,Thymus serpyllum

PROPIETATS MEDICINALS

 • astringent
 • bronquial
 • digestiva
 • diürètica
 • tòxica (si es fa bullir)

USOS MEDICINALS

 • càlculs urinaris
 • mal de ventre
 • diarrea
 • refredats
 • mal d’estómac

PRINCIPIS ACTIUS

 • 3-beta-acetoxi-4-alfa,18:12S,2OS:15,16:19,2OS-tetraepoxi-neo-cleroda-13(16),14-dièn-6-ona (= teupirenona)
 • 3-beta,6-alfa,19-triacetoxi-4-alfa,18:15,16-diepoxi-neo-cleroda-13(16),14-dièn- 20,12S-òlid (= teupireïnina)
 • 3-beta,6-alfa,19,2OS-tetra-acetoxi-4-alfa,18:12S,2OS: 15,16-triepoxi-neo-cleroda- 13(16), 14-diè (= teupireïnidina)
 • 3-beta,12S-diacetoxi-4-alfa,18;15,16-diepoxi-6-ceto-neo-cleroda-13(16),14-dièn- 20R,19-hemiacetal (=teupirina A)
 • 6-alfa-acetoxi-4-alfa,18;15,16-diepoxi-3-beta,12-xi,19-trihidroxi-neo-cleroda- 13(16),14-dièn (= teupirina B)

Descarrega't el document