De fet hi ha un lòbul superior una mica major, dos lòbuls fusionats i un lòbul inferior una mica menor. Gola a penes pilosa. Estams desenvolupats 2, però 3 avortats. Filaments una mica més curts que la corol·la, adnats. Anteres amb 2 teques més o menys separades, arrodonides. Estil d’uns 2-3 mm, filiforme, acabant en un estigma capitat obtús Disc nectarífer sota l’ovari. Carpels (2) fusionats. Ovari súper ovoide comprimit lateralment. Càpsula pubescent (amb tricomes eglandulars i glandulars simples), nervada-reticulada, de 7-9 × 4-6 mm d’amplada i 4-5 mm d’alçària, obcordada, amplament emarginada, amb lòbuls comprimits i molt divergents, i cadascun amb 4-8 llavors amb superfície rugulosa de color groc pàl·lid. La família de les Escrofulariàcies es caracteritza per tenir les flors gamopètales, superovàriques, anisostèmones i el fruit en càpsula. Dins la família de les Escrofulariàcies el gènere Veronica es distingeix per tenir el calze amb 4 lòbuls principals. I dins el gènere, V. persica es distingeix per tenir les flors solitàries axil·lars en pecíols més llargs que les fulles, i amb corol·la de 10-12 mm. Recentment s’ha inclòs en gènere dins la família de les Plantaginàcies. S’entén ara que la corol·la no és perfectament actinomorfa, i que no hi ha un sol estil sinó 2 fusionats, o sigui que la flor és isostèmona.NOMS POPULARS

 • Anglès: Birdeye, Speedwell, Perisan speedwell
 • Castellà: Hierba gallinera, gallineja, pamplinaa, moruja, muruxa, piojuelo
 • Català: Blauet, borrissol
 • Francès: Véronique de Perse
 • Holandès: Grote Ereprijs
 • Italià: Occhio della Madonna

HÀBITAT I DISTRIBUCIÓ GEOGRÀFICA

Es fa en jardins, horts, marges de camins, sobre terres remenades, i és força comuna si bé no tant en terrenys àcids. Solen acompanyar-la espècies ruderals i arvenses com ara: Anagallis arvensis, Calendula arvensis, Capsella bursa-pastoris, Chenopodium album, Euhphorbia helioscopia, Euphorbia peplus, Fumaria officinalis, Lamium hybridum, Mercurialis annua, Polygonum aviculare, Solanum nigrum, Sonchus oleraceus, Stellaria media, Urtica urens. És espècie subcosmopolita que manca als climes més extremats. A Catalunya es fa des de terra baixa fins l’estatge subalpí.

LITERATURA

«Cuando el piojuelo florece, el cordero fenece, y cuando el piojuelo grana, hay oveja, cordero y lana»

PROPIETATS I USOS MEDICINALS

 • Alzheimer
 • antiinflamatòria
 • antioxidant
 • asma per al·lèrgia als àcars
 • Bacillus subtilis
 • cucs intestinals (Cestodes)
 • diabetis tipus II
 • Echinococcus granulosus
 • herpes
 • hipertensió arterial
 • immunomoduladora
 • inhibidora de: acetil-colinesterasa, lipo-oxigenasa, tirosinasa, xantina-oxidasa
 • Leishmania major
 • malària
 • neuroprotectora
 • treu els encanteris

Per llegir sobre els principis actius, descarrega't el document