Les fulles, sempre més llargues que amples, són farinoses pel revers, o verdes (d’un verd fosc mat una mica blavós) a ambdues cares (quan són adultes), oval-romboidals o lanceolades, sinuades-dentades, rarament del tot enteres. La làmina pot fer entre 1 i 8 cm. Els glomèruls són sempre farinosos, blanquinosos, en panícula estreta o ampla, sense fulles, o amb fulles a la base. El periant oculta del tot el fruit, amb lòbuls carenats. Llavor de 1.5 mm, disposada aplanada/horitzontal, rodona, llisa, negra, brillant, de marge carenat obtús o una ica agut. Se n’ha descrit una varietat de llavors reticulades: var. reticulatum (Aellen) Uotila [Acta Bot. Fenn. 108:31 (1978).HÀBITAT I DISTRIBUCIÓ GEOGRÀFICA

Espècie cosmopolita que es troba a marges de camins, camps més o menys abandonats i terres remenades. Prefereix ambients ben il·luminats, sòls de pH neutre, no massa humits, argilosos, rics en nutrients, però gens salins i sense massa humus.

PROPIETATS MEDICINALS

 • analgèsic
 • antial·lèrgic
 • antibacterià
 • anticancerigen
 • antiespasmòdic
 • antifúngic
 • antihelmíntic
 • antiinflamatori (OE)
 • antioxidant
 • antiparasitari
 • antireumàtic
 • antivíric
 • carminatiu
 • comestible
 • contraceptiu (LLA): paralitza espermatozous i anul·la la regla
 • cordial
 • depuratiu
 • descontaminant del formaldehid
 • diürètic
 • emol·lient
 • espasmolític
 • estomacal
 • hepatoprotector
 • immunomodulador
 • insecticida
 • laxant
 • larvicida (mosquits)
 • preventiu de càlculs urinaris
 • protector de l’ADN
 • sedant
 • tònic
 • vermífug

USOS MEDICINALS

 • artritis UE
 • Aspergillus niger
 • Bacillus polymyxia
 • Bacillus subtilis
 • càlculs urinaris
 • càncer de mama MCF-7
 • càncer de pulmó A549 (extracte amb èter)
 • cansament
 • cistitis
 • colesterol alt
 • colitis
 • conjuntivitis UE
 • cremades
 • cucs intestinals
 • debilitat
 • diabetis
 • Candida albicans
 • dispèpsia
 • dolors
 • èczema
 • Escherichia coli
 • escròfules
 • espasmes musculars
 • esplenomegàlia
 • estrangúria
 • faringitis
 • ferides UE
 • flatulència
 • gasos digestius
 • gastritis
 • hemorràgies
 • hepatitis alcohòlica
 • hipertensió
 • icterícia
 • insolació
 • mal de queixal
 • mal de ventre
 • masegades UE
 • mossegades
 • peus inflats
 • picors
 • Pseudomonas aeruginosa
 • reuma UE
 • Salmonella typhi
 • Shigella dysenterica
 • Staphylococcus aureus
 • Streptococcus faecalis
 • úlcera d’estómac
 • úlceres intestinals
 • Vibrio cholera

TOXICITAT

El pol·len pot provocar al·lèrgies respiratòries. El contacte amb la planta també por desencadenar dermatitis fototòxica a alguns nens.


Per llegir sobre els principis actius i els noms populars, descarrega't el document