Calze de 6-12.5 mm pilós, corbat, amb 13 nervis ben marcats, i dents inferiors de 2.5-6 mm, i dents superiors de 1.5-4 mm, totes ciliades. Corol·la de 9-18 mm, rosada o porpra. Núcules de 1 mm subesfèriques, de color castany clar, amb la superfície d’inserció blanquinosa. Dins de la família de les Labiades el gènere Clinopodium es distingeix ser de plantes perennes amb les fulles enteres, però no formant una roseta basal, i per tenir la corol·la netament bilabiada, amb 4 estams didínams ascendents arquejats, convergents sota el llavi superior de la corol·la, essent el tub de la corol·la recte, i el llavi inferior amb el lòbul central no crenulat, i el calze pilós, de menys de 14 mm, campanulat bilabiat, sense gepa dorsal, amb pèls a la gola, amb les dents obertes després de la floració, amb tots els nervis similars, i la inflorescència amb bractèoles linears llargues, piloses, sobresortints. Se ‘han descrit algunes subespècies. La ssp. arundanum P.W.Ball & F. Getliffe hauria de tenir els calzes majors i es típica d’Àsia, de Sardenya i del Sud d’Espanya i del Nord d’Àfrica. També hi ha formes de plantes molt peludes, i n’hi ha d’albines.HÀBITAT I DISTRIBUCIÓ GEOGRÀFICA

A la península hispànica es troba més o menys arreu, llevat de a les zones subalpines i la zona més àrida, la del SE (de València a Almeria). Es fa a clarianes i marges de bosc de terra baixa i muntanya mitjana sobre sòl una mica profund. Al món es fa a Europa i a Amèrica del Nord. També a Àsia central i Nova Zelanda.

PROPIETATS MEDICINALS

 • anticancerígena (per la via mitocondrial i lisosòmica)
 • anti-colinesterasa
 • antibiòtica (sinergia amb gentamicina o cefalexina)
 • antihepatotòxica
 • antiinflamatòria
 • antioxidant
 • antitumoral
 • aperitiva (en vi)
 • astringent
 • carminativa
 • condiment
 • digestiva
 • emmenagoga
 • estomacal
 • hemostàtica
 • inhibidora de l’acetil-colinesterasa (extr. acetona)
 • inhibidora de l’alfa-amilasa (extr. metanol)
 • inhibidora de l’alfa-glucosidasa (extr. metanol)
 • inhibidora de la butiril-colinesterasa (extr. acetona)
 • inhibidora de la LOX-2
 • inhibidora de la tirosinasa (extr. acetona)
 • mucolítica
 • protectora de l’ADN
 • sudorífica
 • tònica cardíaca

USOS MEDICINALS

 • anorèxia
 • Bacillus subtilis
 • berrugues
 • càncer epidermoide de laringe Hep-2
 • càncer de mama MCF-7
 • càncer de matriu HeLa
 • càncer d’ovari CaOV
 • colesterol alt
 • diabetis
 • dispèpsia
 • gasos intestinals
 • Klebsiella pneumoniae
 • hipertensió
 • irritació a la pell
 • mastitis
 • melanoma A2058 metastàtic
 • prostatitis
 • Staphylococcus aureus
 • talls infectats
 • tristesa (amb vi)
 • úlcera d’estómac

ALTRES USOS

De les fulles se n’extreu un tint groc marronós.


Per llegir sobre els principis actius, els noms populars i més informació, descarrega't el document