Estams 5, de 15-20 mm, amb els filament comprimits, eixamplats i glandulosos a la zona inferior, blancs, amb anteres de 4.5-5.5 mm. Disc nectarífer entre els estams de 1.2-1.5 mm d’alçària, en forma de copa. Ovari glabre. Estil de 20-25 mm. Estigmes de 2.2-3.2 mm. Càpsula de 10-16 8-10 mm, esfèrica o el·lipsoidal, amb dehiscència loculicida, amb 1-4 llavors. Llavors de 5.5 4-4.5 mm, quasi esfèriques, de color castany fosc. MALURES: Stagonospora convolvuli, Starmerella bombicola, virus del mosaic del cogombreHÀBITAT I DISTRIBUCIÓ GEOGRÀFICA

Es fa en canyars, marges molt humits de terra baixa, vora els horts i als fondals i vora les platges. És cosmopolita, si bé mancant a bona part de l’Àfrica, que defuig les zones fredes. Pot arribar a ser invasora. A Catalunya es troba arreu llevat de a les muntanyes per sobre els 1600 m snm. S’ha descrit una subespècie o espècie propera (silvatica) que arriba només a la cota 300, té les bractèoles que cobreixen el calze majors (14-32 mm), corol·la major (5-9 cm), estams més llargs (24-40 mm), amb anteres majors (6-8 mm). A Catalunya es troba entre Tarragona i Girona mai gaire lluny de la costa.

ESOTERISME

Lligant al coll un drap de lli contenint tres rels de corretjola gran això fa que minvin les cataractes i millori la visió. El vi on s’hagin macerat les flors posa pau entre els amants. Perquè es curin les nafres es posen dues fulles tendres de la corretjola gran sobre la ferida i es diu: « Nafra, nafra, de sang i aigua formada, en nom de la Santíssima Trinitat, que prompte sia curada». En acabat es deixen les fulles en un racó humit, i mentre es panseixen les fulles les nafres es guareixen.

LITERATURA

«Hola, hola, corretjola, despabila’t i fes via. Si de nit clous la corol·la, obri-la, que ja és de dia».

PROPIETATS MEDICINALS

 • aperitiva
 • colagoga
 • colerètica
 • depuradora de la sang
 • diürètica
 • emol·lient
 • febrífuga
 • hepàtica
 • inductora de la MMP-9 (p.p. lectines)
 • inhibidora de la beta-glucosidasa (p.p. calistegina A3)
 • laxant
 • preventiva avortaments • tònica

USOS MEDICINALS

 • càncer de mama MCF-7
 • càncer de pell A43
 • congestió hepàtica
 • embaràs
 • febre
 • fetge delicat
 • glioma U87-MG
 • osteoporosis UE
 • restrenyiment
 • retenció d’orina
 • tendinitis UE

USOS CULINARIS

La rel i les tiges ben cuites es poden menjar. Tenen gust dolç i són laxants.

POSSIBLE TOXICITAT

Com que és una planta laxant i que estimula la gelatinasa B o MMP-9, més val no abusar-ne. De tant en tant potser convingui menjar la rel cuita pel seu efecte depurador sobre el fetge i la sang.


Per llegir sobre els principis actius i els noms populars, descarrega't el document