Estams de 9-13 mm amb filaments lleugerament comprimits i glandulosos a la base, blancs. Anteres de 2-3 mm, papil·loses, blanques. Disc nectarífer entre els estams de 0.5-0.8 mm d’alçària, en anell, carnós. Ovari glabre. Estil de 7-8 mm. Estigmes de 2.5-4 mm, blancs. Càpsula de 6-8 × 5.5-6 mm, més llarga que el calze, esfèrica o el·lipsoidal, glabra, amb 3-4 llavors de 4-5 × 3 mm, glanduloses, amb una mena de gemmes, de color castany fosc. MALURES: Aspergillus niger, Erysiphe convolvulus, Melodogyne arenaria, Phoma crystallifera, Phomopsis convolvulus, Phytoplasma convolvulus, Phytoplasma solani, Puccinia puntiformis, Septoria convolvulus, virus del mosaic del cogombre, virus del motejat del pebrot. RIZOSFERA: Rhizobium melilotiHÀBITAT I DISTRIBUCIÓ GEOGRÀFICA

Es fa en horts, guarets, marges de camins secs, herbassars nitròfils, des de la terra baixa a l’estatge subalpí. Força cosmopolita. Manca a la Sibèria, bona part d’Àfrica, meitat Nord de Sud-Amèrica i regions polars. A Catalunya es pot trobar a totes les comarques. Sol anar acompanyada d’altres plantes ruderals i arvenses.

LITERATURA

«Va caminant pel prat la bella corretjola, tocant entre les flors sa campaneta sorda. Los cors s’han adormit: va a veure si els deixonda dient: «ameu a Déu, ameu a Déu, que és hora». [MOSSÈN CINTO VERDAGUER].

PROPIETATS MEDICINALS

 • analgèsica
 • antiangiogènica (p.p, estatina-C)
 • aperitiva
 • carminativa
 • colerètica
 • depurativa
 • diürètica
 • febrífuga
 • laxant
 • purgant
 • vulnerària

USOS MEDICINALS

 • artritis
 • asma
 • càlculs biliars
 • càlculs renals
 • càncer
 • catarro
 • dermatitis
 • dismenorrea FUL
 • dolors
 • durícies
 • eritemes
 • esplenitis
 • febre REL (suc), FLO
 • ferides
 • gasos digestius
 • hemorràgies menors UE
 • hemorroides
 • icterícia
 • Leishmania major
 • mal de queixal
 • metrorràgia FUL
 • picades d’aranyes FUL
 • picades d’insectes
 • picors
 • restrenyiment
 • talls
 • tumors
 • úlceres cronificades
 • úlcera d’estómac

ALTRES USOS

Les tiges fines es poden fer servir per lligar algunes plantes, tot i que el lligam no durarà gaire. De la planta se’n pot extreure un tinc verd. Un recobriment de nanopartícules d’òxid de Zinc formades amb ajuda de l’extracte de les fulles evita la corrosió de l’acer.

POSSIBLE TOXICITAT

Almenys als cavalls els produeix fibrosis intestinal. En ratolins una dieta amb només aquesta planta provoca necrosis hepàtica, gastritis i ulceracions al tub digestiu. Dosi menors provoquen gastritis i algunes lesions al fetge. La DL50 en ratolins és de 500 mg/Kg/dia i.p. A 200 mg/Kg p.o. redueix els tumors en un 70%.

EFECTES FISIOLÒGICS

L’estatina C és un proteoglicà que frena 100 vegades més que el cartílag de tauró l’angiogènesis. Incrementa el desenvolupament i l’activitat dels limfòcits. I, sota, vigilància hospitalària, es pot recomanar contra càncer d’ovaris, de mama i de tiroides.


Per llegir sobre els principis actius i els noms populars, descarrega't el document