NOMS POPULARS

 • Català: Espina-xoca/ Abriülls / Aferragós / Cadells / Catxurros / Coscorros / Enganxa-dones / Enganxadores / Enganxa-gossos / Floravia / Florivia / Gafets / Herba de tres claus / Llagastes / Llapasa petita / Rioles espinoses.
 • Castellà: abrojo chico/ arrancamoños/agarramoños / cachurera menor / / pegotes/ abrojos, aburejo, agarramoños, amores/ arrancamoños, aulagas, azota-Cristos, cachurera menor, cachurrera, cachurrera menor, cadillo, cadillo menor, cadillos, cadillos fuertes, cadillos menudos, caillos, caparrillas, caramaula, cardillos, cardo de l/ Virgen, cardo de la jara, cardo de tres puntas, cardo garbancero, cardo sacatrapos, cardo sereniz, cepacaballo, cepacaballos de Portugal, florabia, floravia, garbanzos del cura, mancaperros, monilla, pegotes, picos, piojos de señorita, rascamoños, repegote.
 • Portuguès: Amor-de-negro / Carrapicho / Espinho-de-carneiro / Juiz-de-paz.
 • Anglès: Spiny cocklebur/Bathurst burr / Bathurst-bur / Cocklebur / Prickly burweed / Spiny cockleburr.
 • Alemany: Dornige spitzklette/Klette.

HÀBITAT I DISTRIBUCIÓ GEOGRÀFICA

Es fa en terres remenades més aviat planes, lleres de rius o torrents, vora femers, dins escocells, als guarets; en general a les terres baixes i muntanya mitjana (fins 1200 m snm). Es fa a totes les tones temperades del món, però hom sospita que és originària de l’Amèrica tropical. A la península escasseja a l’Oest. Poden acompanyar-lo: Amaranthus blitoides, Amaranthus deflexus, Amaranthus retroflexus, Bromus madritensis,Bromus rubens, Chenopodium album, Chenopodium ambrosioides, Chenopodium vulvaria,Erigeron bonarense, Hordeum murinum, Sisymbrium irio, Urtica urens.

PROPIETATS MEDICINALS

 • acaricida
 • analgèsica
 • antianèmica
 • anticonceptiva
 • antiespasmòdica
 • antiinflamatòria
 • antireumàtica
 • antisèptica
 • antitumoral
 • astringent
 • bactericida (però no contra E. coli)
 • cicatritzant
 • depressora nerviosa del SNC
 • depurativa
 • digestiva
 • diürètica
 • emol·lient
 • estalvia insulina
 • febrífuga
 • hemostàtica
 • hepatoprotectora
 • inhibeix el NF-kappaB
 • inhibeix la 5-LOX
 • inhibeix la COX-1
 • laxant
 • reforça els ossos en nens UI
 • sedant
 • sialagoga
 • sudorífica
 • tònica
 • vomitiva
 • vulnerària

USOS MEDICINALS

 • abscessos UE
 • alcoholisme
 • anèmia
 • blennorràgia
 • càlculs biliars
 • càlculs renals
 • càncer de fetge Hep-G2
 • cistitis
 • diabetis
 • diarrea
 • disenteria
 • dispèpsia
 • disúria
 • escrofulosis
 • esplenitis
 • esquerdes a la pell
 • febre
 • ferides
 • gasos intestinals
 • gonorrea
 • gota
 • hemorràgies
 • hepatitis
 • hiperplàsia prostàtica
 • hipertensió
 • insomni
 • Klebsiella pneumoniae
 • leucèmia limfocítica L1210
 • limfangitis
 • mal de cap
 • mal de coll
 • mal de queixal
 • malària
 • Micrococcus sp.
 • nefritis
 • obesitat
 • picades de serps
 • prostatitis
 • Pseudomonas aeruginosa
 • pulmonia
 • ràbia (virus)
 • rampes
 • refredats UE (banys)
 • reuma
 • Salmonella typhi
 • Staphylococcus aureus (MRSA)
 • Staphylococcus epidermidis
 • úlceres
 • uretritis
 • verola
 • xarampió

PREPARATS

Decocció de 2 minuts de planta (100 g/L) o de rel (200 g /L): 1-2 tasses al dia.

POSSIBLE TOXICITAT

Almenys en ratolins un abús seguit (14 dies) de la planta (1 g fulles/Kg de massa corporal) pot fer pujar la urea i les transaminases. Els fruits són tòxics, degut al contingut en tiazonidiones.

EFECTES FISIOLÒGICS

La xantatina és antibacteriana contra Bacillus cereus i Staphylococcus aureus; i antifúngica, contra Colletotrichum gloesporoides i Trichotecium roseum.


Per llegir els principis actius i més, descarrega't el document