Revers de les fulles més glauc que la cara de sobre. Inflorescència amb 20-70 flors que es van obrint per pisos gradualment per facilitar la pol·linització creuada amb altres plantes d’altres zones gràcies als insectes. Bràctees inferiors foliàcies i les superiors escamoses i linears. Pedicels de 7-25 mm al temps de la fructificació. Poncelles obovoides o obpiriformes una mica zigomorfes, de fins a 12 mm, apiculades. Calze de 8- 15 mm, pubèrul amb el mateix tipus de pèls que a les tiges floríferes o als nervis principals. Sèpals patents o reflexos, els laterals formant un angle pla amb l’inferior. Pètals de 10-18 mm amplament ovals i unguiculats, enters o amb una escotadura menor a 0.5 mm, de color entre rosa i morat. Estil reflex al temps de la plena flroació. Estigma en creu. Fruits de 30-90 × 4 mm mats, de color verd grisós , amb els nervis poc marcats, uniformement pubèruls amb els pels típics. Llavors de 1-1.3 mm, ovoices-fusiformes de color castany clar, amb la testa llisa i amb un coll apical minúscul. Moltes vegades no del tot desenvolupades.HÀBITAT I DISTRIBUCIÓ GEOGRÀFICA

És planta típica de formacions de megafòrbies als marges de boscos i talussos de la zona de muntanya mitja-alta i subalpina sobre sòls humits i remoguts. Poden acompanyar-lo Rubus idaeus, Sambucus racemosa. És una espècie ben present a les zones fredes de l’hemisferi Nord. La ssp. circumvagum Mosquin seria el tetraploide, de fulles majors, de la Xina i Amèrica del Nord.

PROPIETATS MEDICINALS

 • analgèsic
 • antibiòtic
 • antiespasmòdic
 • antifúngic
 • antiinflamatori
 • antioxidant
 • antiproliferatiu
 • antitumoral
 • astringent
 • cicatritzant
 • comestible (fulles i tiges més tendres en amanida, o bullides com verdura; rel molta; pela de tiges; poncelles)
 • cosmètic antiaging
 • diürètic
 • emol·lient
 • hipnòtic
 • immunomodulador
 • inhibeix l’acetil-colinesterasa
 • inhibeix- la butiril-colinesterasa
 • inhibeix la col·lagenasa
 • inhibeix la hialuronidasa
 • laxant
 • neuroprotector
 • tònic
 • vulnerari

EFECTES FISIOLÒGICS

 • L’extracte d’Epilobium angustifolium té un efecte anti-aging a l’epidermis humana. A 10 ppm frena la producció de MMP-1 i MMP-3 als fibroblasts afectats per UV i hi frena l’expressió genètica de la hialuronidasa-2.
 • L’afzelina té acció antibacteriana, protectora de l’ADN, antioxidant, antiinflamatòria, anti-complement, i inhibidora de l’ACE.
 • L’hiperòsid suprimeix la inflamació vascular, té acció antiapoptòtica i antitrombòtica, alleuja el dolor, millora el rendiment cardiovascular, actua com a neuroprotector i inhibeix l’acció del citocrom P450.
 • La iso-quercetina té acció antidiabètica, antiinflamatòria, antivírica, neuroprotectora, antioxidant i a més inhibeix l’alfa-glucosidasa.
 • El kaempferol té acció antioxidant, antiinflamatòria, antiproliferativa, antibiòtica, cardioprotectora i neuroprotectora.
 • La miquelianina, que és el flavonoide més abundant a E. angustifolium, és immunoestimulant, antiinflamatòria, rebaixa la resistència a la insulina a la musculatura esquelètica quan està inflamada, i suprimeix la migració cel·lular mediada per la plasmina quan hi ha càncer.
 • La miricetina és antioxidant, antiinflamatòria, antibiòtica, antiproliferativa, anti-aging.
 • La quercetina és antiproliferativa, antioxidant, neuroprotectora, antiinflamatòria, i a més inhibeix l’alfa-glucosidasa i la kinasa pleiotròpica.
 • La quercitrina promou la diferenciació osteoblàstica i inhibeix l’osteoclastogènesis; és antioxidant; inhibeix l’aldosa-reductasa; inhibeix la Leishmania, inhibeix la kinasa ribosòmica p906S (RSK), i la via de l’AP-1 i del MAPK; i protegeix del xoc anafilàctic. L’oenotheïna B és un el·lagiotaní macrocíclic abundant i característic dels epilobis. És antioxidant, immunomodulador, citotòxic en tumors, regulador enzimàtic, inhibidor del PSA prostàtic i de la proliferació cel·lular en aquesta glàndula; inhibeix també l’arginasa, la 5-alfa-reductasa i indueix l’activitat de l’endopeptidasa; a més, inhibeix l’alfa- glucosidasa. Té acció antiproliferativa en neuroblastoma humà SK-N-SK, en tumor de pròstata PC-3, i LNCaP. Estimula la producció de IL-1beta per part dels macròfags. Estimula el flux de Ca++ i la producció de ROS als neutròfils. Estimula l’activació del NF- kappaB i la producció de TNF-alfa i de IL-6 als monòcits humans THP-1. Activa les NK, les cèl·lules T alfa-beta i gamma-delta incrementant l’expressió del marcador CD69 i la producció d’IFN-gamma. Indueix la producció de més IFN per part de les CD45RO+ a les cèl·lules T. Actua de carronyaire de radicals lliures ROS. Inhibeix la transcripció del virus del tumor mamari MMTV a les cèl·lules 34I (de ratolins). També actua contra l’herpes- virus HSV-1. Té acció antibacteriana contra Helicobater pylori i contra Staphyloccocus aureus Inhibeix el creixement de tumors ascítics MM2 i Meth-A (en ratolins). Indueix el reclutament de neutròfils a la cavitat peritoneal i incrementa la generació de cèl·lules assassina NK. Inhibeix la producció de IL-1beta i de IL-6 per part de les cèl·lules dendrítiques i atenua la neuroinflamació en resposta al tractament ofensiu amb LPS. Promou la producció de IL-1, activa els neutròfils, macròfags i monòcits, limfòcits, NK. En resum, és immunoestimulant i antiinflamatòria. També té acció antifúngica, per exemple, contra Paracoccidioides brasilienis; i ho fa inhibint la 1,3-beta-glucà-sintasa. Te a més activitat queladora envers l’Alumini i el Coure.
 • L’extracte aquós de la planta fa que s’incrementi clarament els transcrits de Mapk1 i Mapk3. Els extractes, i encara més la oentoheïna B, inhibeixen diverses metal·lo- peptidases: NEP (endopeptidasa neutral), ACE (enzim convertidor de l’angiotensina), APN (aminopeptidasa). L’extracte aquós de la planta administrat amb testosterona fa que s’incrementi, respecte al control amb només testosterona, el nivell d’ARNmde ERalfa un 9% i que baixi el de ERbeta al teixit ventral de la pròstata.
 • Les urolitines, que deriven dels el·lagitanins per l’acció de la microbiota intestinal humana, tenen molta activitat inhibidora de la proliferació cel·lular, de la secreció de PSA i de l’activitat de l’arginasa; i tot això és bo per combatre les afeccions de la pròstata.
 • La miricetina-3-O-beta-glucurònid té molta activitat antiinflamatòria, comparable a la de l’indometacina.

HÀBITAT I DISTRIBUCIÓ GEOGRÀFICA

Es fa vora cursos d’aigua o d’aigües estancades o en terrenys amb aportació d’aigua, més o menys salines i eutròfiques. Poden acompanyar-lo Pulicaria dysenterica, Lythrum salicaria, Thypha angustifolia, Iris pseudoacorus, Convolvulus epium, Phragmites communis, Holoschoenus romanus, Mentha longifolia. A Catalunya es fa a terra baixa i muntanya mitjana fins a 1500 m snm. Al Ripollès abunda vora Ribes de Freser. Al món s’estén per bona part d’Europa, i algunes zones d’Àsia, Amèrica del Nord (i l’Argentina), Àfrica i SE d’Austràlia.

USOS MEDICINALS

 • ascites d’Ehrlich
 • berrugues
 • Candida glabrata
 • diabetis
 • diarrea
 • epilèpsia (homeopatia)
 • falta de menstruació
 • febre
 • grip

ALTRES USOS

És una de les espècies que es planten al voltant de basses de depuració ecològica d’aigües fecals.

EFECTES FISIOLÒGICS

L’expressió genètica i proteica del CYP1A1 i del CYP2E1 disminueixen mentre que les de NQO1 i GPx augmenten amb un tractament amb la planta. Amb Epilobium hirsutum baixa la metabolització o eliminació de medicaments. La planta inhibeix l’activitat de l’eritromicina-N-demetilasa, i la de la benzfetamina-N-demetilasa, i la de la 7- benziloxiresorufina-O-debenzilasa. A més abaixa l’expressió genètica i proteica de CYP2B1, CYP2C6, CYP2D2, CYP3A1.


Per llegir més sobre l'epilobi, descarrega't el document