Flors en capítols, protegits per un involucre de bràctees disposades en 2 o 3 rengles; les externes, d'1.5–3.5 cm,ovades, coriàcies a la base, més llargues que les ligulades, i amb aspecte de fulla. A la punta tenen una espina fina i llarga. Les flors internes són ovades, i coriàcies, i poden tindre l'àpex curt i estret. Receptacle convex, sense esquames. Flors ligulades grogues en dos rengles, femenines, amb 3 dents apicals molt marcades. Flors tubulars també grogues, bisexuades, amb el tub comprimit, a vegades amb 1-2 ales estretes i 5 lòbuls a l'extrem. 5 estams epipètals, amb anteres sagitades amb apèndixs basals enters o lacerats, i formant una mena de tub envoltant l'estil. Ovari ínfer, unilocular. Estil solitari amb dos estigmes. El fruit en cípsela, de 2–2.5 mm, amb externs molt comprimits i alats. Els interns, lleugerament comprimits i a penes alats, i vil·là format per nombroses escates hialines.SUBESPÈCIES

 • asteroidea (Viv.) Greuter
 • aurea (Willk.) Nyman (=Pallenis aurea)
 • maroccana (Aurich & Podlech) Greuter

PROPIETATS I USOS MEDICINALS

  Tota la planta s'usa principalment en ús extern com succedània de l’àrnica.
 • Alzheimer
 • analgèsica
 • anticancerígena
 • antiequimòtica
 • antiinflamatòria
 • antioxidant
 • brucel·losis o febre de Malta
 • colesterol excessiu
 • contusions
 • cops
 • diabetis
 • dolors reumàtics
 • èczema
 • estomatitis (boca)
 • febrífuga
 • ferides
 • hipertensió
 • inhibidora de l’alfa-amilasa
 • infeccions tracta respiratori
 • insecticida
 • mal d’estómac
 • obesitat
 • Parkinson
 • vulnerària
 • Com anticancerosa té activitat contra les línies cel·lulars:
 • CaCo-2 (càncer de còlon)
 • HepG2 (càncer de fetge)
 • HL-60 (leucèmia)
 • HT-1080 (fibrosarcoma)
 • Jurkat (leucèmia)
 • K562 (leucèmia)
 • MCF-7 (càncer de mama)

Per llegir sobre els principis actius i els noms populars, descarrega't el document