El calze és verd i girat cap avall en la fructificació. Els estils són articulats al quart distal. Els carpels són oblongs, amb aresta glabra, arquejada, reflexa, i estan reunits en un caparró sèssil al fons del calze. Es pot hibridar amb el rar aquí Geum rivale per formar Geum× intermedium.

 • NOTA: malgrat haver estat una planta molt emprada durant el Renaixament, actualment no es troba als herbolaris, caldria recol·lectar-la de la muntanya.
 • MALURES: Peronospora gei, Podosphaera aphanis, Ramularia gei, Trichothecium roseum • HÀBITAT I DISTRIBUCIÓ GEOGRÀFICA

  Es troba en marges humits i ombrívols de boscos sobre terrenys una mica àcids amb força nutrients però no massa matèria orgànica, i gens de salinitat.

  HISTÒRIA I ESOTERISME

  A l’Edat Mitjana es duia un tros d’arrel com amulet per protegir-se dels i de les bestioles verinoses, gossos rabiosos i serps. Se la considera planta de Júpiter. NICHOLAS CULPEPER (segle XVII) tenia la «cariophillatae, avens, herb Bennet» com a una rel seca, calenta, depurativa que allunya les arnes dels vestits. La tenia com un bon remei pels pulmons, melsa, fetge i com a depurativa tèbia del ventre. I un bon remei per desfer els coàguls que es produeixen després d’una caiguda, bullida la rel tendra o seca en vi o aplicada amb aquest vi per fora a ferides o per dins beguda. La decocció de a rel conforta el cor i reforça l’estómac i dona escalfor al cervell; desencalla el fetge a la primavera i hi atura el vent del còlic. També ajuda els que tenen alguna fractura. Rentant la cara amb el suc de la rel en marxen les taques. El vi de macerar-hi la rel a la primavera reconforta el cor bevent-ne un glop en dejú, i és un bon preventiu contra epidèmies. Ajuda també a pair, dona escalfor a l’estómac i desencalla el fetge i la melsa.

  PROPIETATS MEDICINALS

  • analgèsica
  • antidiarreica
  • antiemètica
  • antiespasmòdica
  • antihemorràgica
  • antiinflamatòria
  • antisèptica
  • astringent
  • cosmètica
  • depurativa
  • estimulant
  • estomacal
  • febrífuga
  • hepàtica
  • neuroprotectora
  • preventiu epidèmies (vi)
  • refrescant
  • sedant
  • sudorífica
  • vomitiva (si es pren freda i en excés la decocció de l’arrel)

  USOS MEDICINALS

  • aftes bucals
  • amigdalitis bacteriana (punxar les amígdales amb els estils dels fruits)
  • anorèxia
  • astènia primaveral
  • barbs
  • blefaritis
  • blennorràgia
  • bronquitis crònica
  • caigudes
  • calorades
  • cansament mental
  • catarro
  • còlic biliar
  • colitis
  • conjuntivitis
  • convalescència
  • cor debilitat
  • dermatitis
  • diarrea (en ancians) REL
  • disenteria REL
  • dismenorrea
  • dispèpsia
  • enteritis
  • esofagitis
  • estomatitis
  • faringitis
  • febre REL
  • fetge debilitat
  • gastritis
  • gingivitis
  • halitosis
  • hemoptisis
  • hemorràgies
  • hemorroides UE
  • indigestions en ancians
  • mal de coll
  • mal de queixal
  • mal de ventre
  • malària REL
  • malalties neurodegeneratives
  • menorràgia
  • mucositis
  • nàusees
  • Parkinson
  • penellons
  • periodontitis
  • pigues
  • Staphylococcus aureus
  • tenesme (tintura Rel 50 gotes/dia)
  • tos
  • trombosis
  • tuberculosis REL
  • úlcera d’estómac REL
  • úlceres cronificades UE REL

  ALTRES USOS

  L’arrel s’ha emprat per donar aroma a sopes i a alguns tipus de cervesa. Posant la rel als armaris s’evita que s’arni la roba. Els fruits queden enganxats als vestits i això pot engrescar la canalla a jugar-hi.

  PREPARATS

  • Cataplasma fulles tendres matxucades: contra oftàlmies
  • Decocció REL per rentar nafres 30 g/L
  • Extracte aquós REL: 1-3 g/dia
  • Infusió REL de 30 g per 1/2 L/dia, a beure calenta entre àpats.
  • Pols de l’arrel: 1-4 g/dia com a tònic
  • Punxetes dels fruits en tocs a les amígdales contra infeccions bacterianes
  • Tintura REL 30-50 gotes abans dels àpats.
  • Vi de la planta 30g + sàlvia 10g + menta piperita 10g + ruda 10g+ 1L de vi negre deixat macerar 24 hores. Filtrar i beure’n un glop 4-6 cops al dia contra trastorns respiratoris.

  EFECTES FISIOLÒGICS

  A 50-100 ppm fan que s’incrementi l’expressió de l’alfa-actina i la troponina I al miocardi i que augmenti i s’estimuli l’expressió genètica de ACTN, ACT1 i TNNI3 a les cèl·lules mare mesenquimàtiques derivades de teixit adipós. Molt probablement l’efecte cardiogènic és degut als derivats de l’àcid el·làgic i de l’àcid gàl·lic. La gemina A redueix als neutròfils la superfície d’expressió de CD11b i hi inhibeix la producció de ROS, MMP-9, elastasa, IL-8, IL-1beta; però hi estimula l’alliberament de TNF-alfa, un factor proapoptòtic. Geum urbanum retarda la formació de fibres de sinucleïna-alfa (cossos de Lewy) i dirigeix el procés cap a a formes no fibril·lars, i això és bo de cara a evitar el Parkinson.


  Per llegir sobre els principis actius, els noms populars i més, descarrega't el document