HÀBITAT I DISTRIBUCIÓ GEOGRÀFICA

Sol fer petites colònies vora recs i marges de camins una mica humits, vora les cases de pagès, en indrets ben assolellats, sobre sòls més aviat bàsics, sorrencs, amb poca matèria orgànica, no salins, fins 1600 m snm. Curiosament agraeix l’aport de l’aigua amb sabó d’haver rentat la vaixella. Sobre tot és de l’hemisferi Nord, més freqüent a Amèrica, i Europa, però també es fa a Amèrica del Sud, Àfrica del Sud i Austràlia del SE, en menor grau.

HISTÒRIA

Dioscòrides (segle I) recordava l’ús de l’aigua de la rel per rentar la llana. La rel és acre i diürètica, ajuda als que pateixen del fetge, els que tussen i els que s’ofeguen a l’aixecar- se. Millor prendre l’aigua amb mel. Per desfer les pedres dels ronyons és millor prendre la rel junt amb rel de tàperes (Capparis spinosa) i rel d’Opoponax. La mateixa barreja també va bé contra l’esplenomegàlia. L’aigua de la rel de saponària aplicada a la vagina provoca que vingui la regla i fa que els fetus es desintegrin. Contra la lepra va bé aplicar cataplasmes de farina d’ordi amb vinagre i rel de saponària. Contra les furóncols va bé aplicar cataplasma de farina d’ordi i vi amb arrel de saponària. L’aigua de la rel aclareix la vista aplicada com col·liri o en compreses. Olorar fort la pols de la rel en general fa esternudar. L’aigua de al rel amb mel instil·lada pel nas el descongestiona.

PROPIETATS MEDICINALS

 • antifúngica
 • antilitiàsica
 • antioxidant
 • citotòxica
 • colerètica
 • cosmètica
 • depurativa
 • detergent
 • diürètica
 • emmenagoga UE
 • emulsionant
 • espermicida REL
 • hemolítica
 • immunoestimulant
 • laxant
 • mucolítica
 • oftàlmica
 • rubefaent
 • sinergista amb rituximab contra limfoma de cèl·lules B.
 • suavitzant/detergent del cabell
 • sudorífica
 • surfactant
 • vomitiva

PREPARATS

 • Homeopatia: a la 5CH per tallar refredats, mal de coll, esternuts. (al·lèrgia nasal, apatia, bradicàrdia, cansament a la migdiada, cap congestionat, depressió, dificultat per empassar, empitjorament al vespre i amb moviment, exoftàlmia, fotofòbia, glaucoma, nàusees, neuràlgia del trigemin esquerra (en especial, als ulls) ,palpitacions amb ansietat ,pirosis (coragre),punxades doloroses als ulls ,sacietat també després d’eructar ,sensació de borratxera, somnolència)
 • «Tahini halva»: pasta dolça per estendre sobre el pa, a base de mantega de sèsam + sucre + àcid cítric + extracte de rel de saponària.
 • «Sapanox»: extracte de saponines de rel de saponària, adjuvant de vacunes antivíriques.

ALTRES USOS

Per pescar en gorgs amb poc cabal, deixant els peixos estabornits pel líquid de triturar la planta posat a l’aigua. L’ús principal és per rentar la roba, en especial la de llana, la pana, la de color, la negra o la delicada. O per rentar la vaixella. Es deixa macerar en aigua freda la rel i al cap de mitja hora ja es pot fer servir com a detergent. Com a surfactant (1g/L), junt amb Pseudomonas putida DA1, Acinetobacter calcoaceticus M1B, per degradar biodièsels contaminants del sòl.

EFECTES FISIOLÒGICS

La saporina és una toxina proteica que inactiva els ribosomes; i ho fa no selectivament, a menys que s’uneixi a diferents lligands com ara pèptids de vies de senyals, anticosssos a proteïnes de superfície. Per això és útil emprar-la en experiments de neurodegeneració. Entre els pèptids que es conjuguen amb la saporina hi ha, per exemple: substància P, orexina B, oxitocina, galanina, bombesina, toxina del còlera, neuropèptid Y, CRF (factor alliberador de corticotropina). I entre els conjugats de saporina amb IgG hi ha, per exemple: OX7, 1921IgG, anticòs antiDAT, anti-DbetaH, antiGAT1, anti-VGAT-C, anti- mac-1. Així es pot tenir idea dels processos implicats en la narcolèpsia, l’insomni, la hiperlocomoció, la fase REM de la son i l’Alzheimer. La saporina-S6 és molt útil per construir conjugats amb immunotoxines contra leucèmies, tot i que el tractament pot comportar algunes efectes col·laterals com febre, dolors musculars, intoxicació hepàtica, trombocitopènia i síndrome de fuita vascular. La saporina-S6 desencadena múltiples vies d’apoptosis de manera que no es poden detectar cèl·lules resistents al tractament anticancerós. Hi ha una forma de saporina no citotòxica, la SAPKQ, i millora la resposta cel·lular a l’oncoproteïna E7 del papil·loma-virus humà. La saporina indueix la via de l’apoptosis i de la N-glucosidasa i també inhibeix molt la integrasa del virus HIV. In vivo inhibeix la propagació del HIV a les cèl·lules hoste i també in vivo inhibeix l’activitat de l’integrasa del virus de la sida Els plàsmids que expressen la saporina citosòlica es poden generar col·locant la regió codificadora de la toxina sota el control de promotors vírics potents i promotors específics tumorals. D’això en resulten productes que inhibeixen la síntesis proteica a les cèl·lules tumorals amb el gen reportador de luciferasa. L’expressió dels plàsmids de la saporina citosòlica conduïda pel promotor de citomegalovirus, el pCI- SAP palesa que només amb 10 ng de plàsmids d’ADN per 1.6×104 cèl·lules de melanoma B16 redueix dràsticament l’activitat del reportador de la luciferasa al 18% de la que és normal als controls. La injecció al tumor B16 amb el complex pCI-SAP/lipofectamina o N-(2,3-di-oleo-oxi-1-propil)-trimetil-amoni-metil-sulfat palesa una forta atenuació del creixement tumoral, i encara més amb repetides administracions del complex. Complexes obtinguts unint la saporina a altres molècules s’han emprat amb èxit contra càncer de boca de cèl·lula escamosa (EGF + saporina-S6 + adaptador pèptid); o rabdomiosarcomes (saporina-S6 + F(ab’)2 + anticossos monoclonals contra EGF-R, HER- 2, HER-3); leucèmia limfocítica crònica de cèl·lules B (saporina-S6 + OKT1 (CD5); càncer de còlon SW-403, LoVo, LS-174T (anticòs anti-CEA 26/5/1 (mab B) + saporina-S6 + N- succinimidil-piridil-ditio-propionat + 2-imino-tiolà), càncers expressant el receptor de urokinasa (saporina-S6 + activador de plasminogen tious urokinasa), càncers expressant proteïnes de xoc per calor (MoAb ant -HSP + saporina-S6), leucèmies K562, HL-60 (saporina-S6 + anticòs monoclonal del receptor anti-transferrina), limfoma AKR-A (saporina-S6 + S-S + anticòs monoclonal anti-Thy 1.1 / fragment F8ab’/2), melanoma (saporina-S7 + anticòs murí Ep2 isotipus IgG2a), melanoma B16-F10 (saprona-S6 + factor de creixement de fibroblasts), Les saponines triterpèniques de les arrels de la saponària estimulen l’activitat fagocítica, bactericida i d’adhesió dels leucòcits polimorfonuclears. Les saponines promouen la maduració de les cèl·lules dendrítiques a la sang perifèrica humana i això es pales per la molt alta expressió de CD38 i CD86, HLA-DR i HLA-ABC a les membranes cel·lulars. Les saponines modulen la producció de TNF-alfa, IL-1beta, IL-6 i IFN-gamma en cèl·lules de la sang perifèrica en cultiu intactes.


Per llegir sobre els principis actius, els usos medicinals i més, descarrega't el document