Dins la família de les Labiades, el gènere Lamium es distingeix per tenir la corol·la netament bilabiada, 4 estams didínams, aproximats i paral·lels sota el llavi superior de la corol·la, amb l’àpex dels filaments no apendiculats, estil dividit en rames quasi iguals, àpex de l’aqueni truncat i dents del calze molt aguts però no espinosos. Lamium hybridum es distingeix per les anteres glabres, ser planta anual, llavi superior de la corol·la (vermellosa i de menys de 20 mm) enter, bractèoles de 3 mm, bràctees més llargues que les fulles, triangulars-ròmbiques, de marge profundament (3-53 mm incís- dentat, i tub del calze pilós.HÀBITAT I DISTRIBUCIÓ GEOGRÀFICA

És planta ruderal i arvense que es pot trobar també en marges de prats més o menys humits, preferentment sobre sòls bàsics o neutres, rics en nutrients. Europa, Àsia occidental i Amèrica del Nord; també Nova Zelanda. Poden acompanyar-la: Chamomilla recutita, Chenopodium album, Crepis pulchra, Euphorbia helioscopia, Euphronia peplus, Fumaria officinalis, Setaria viridia, Setaria vericillata, Stellaria media, Veronica hederifolia , Veronica persica.

PROPIETATS I USOS MEDICINALS

  • febre
  • mal de queixal
  • restrenyiment
  • reuma

Descarrega't el document