PROPIETATS I USOS MEDICINALS

  • REL: laxant lent (amb paciència), antianèmica, depurativa, digestiva, hepàtica (antioxidant: GSH-Px↑, SOD↑), antiinflamatòria, analgèsica, febrífuga, gastro-protectora (antiulcerogènica), antiulcerogènica/anticancerosa, redueix permeabilitat capil·lar.
  • FULLA: comestible (bullida dos cops). Úlceres (cataplasmes) canceroses.
  • LLAVORS: diabetis, colesterol alt.

TOXICITAT

A 4 g/Kg les llavors produeixen efectes irreversibles (anèmia).


Per llegir molt més sobre els rumex, descarrega't el document