La flor masculina està formada per un sol estam articulat, amb un pedicel a la base. Un fals calze està format per 5 bràctees que formen un involucre en forma de copa. Hi ha 4 cossos glandulars en forma d’arc o de lluna minvant amb o sense banyes terminals. La flor femenina està formada per 3 carpels que donaran lloc cadascuna un coc amb una sola llavor dins. Els estams o flors masculines articulades, sense periant, formen petits grups front a les bràctees que formen l’involucre. El conjunt de la inflorescència rep el nom de ciati. Hi ha unes 5000 espècies a la família, reunides en uns 300 gèneres. El gènere Euphorbia compta amb unes 2250 espècies.HÀBITAT I DISTRIBUCIÓ GEOGRÀFICA

És planta típica dels horts, marges de camins una mica humits sobre sòls no massa rics en nutrients, però sense gaire humus, més aviat bàsics, argilosos, gens salins, en ambients amb força llum. És espècie cosmopolita, absent, però de les zones tropicals i de les àrtiques.

HISTÒRIA

La planta figura al Shennong Ben Cao Jing (2800 a.C.) i s’ha emprat a la Xina des de la dinastia Han (202 a.C - 220 d.C.). Trambé figura a nombrosos tracats xinesos posteriors: Mingy Bielu (dinastia Han), Xinxiu Ben Cao (dinastia Tang); i Sheng Ji Zong Lu i Ben Cao Gang (dinastia Ming); i Yaoxing Zhilu (dinastia Qing), i Depei Ben Cao (dinastia Qing). En general a la farmacopea xinesa és descrita com a planta amargant i una mica freda, diürètica, bèquica, desintoxicant i insecticida, contra la deficiència a la melsa o a l’estómac, o de qi i a la sang.. Al Sheng Ji Zong Lu es recomana de seva decocció (250 g) contra edema, tos, asma, disúria, però combinada amb rels de ginseng (75 g) , pela de Citrus reticulata (50 g), albercocs (75 g), prunes xineses (Prunus humilis) (150 g), rizoma d’Atractylodes macrocephala (50 g) i rels de Morus alba (150 g). ,L aplanta no es recomana pas per a llargs períodes o en dosi exagerades, només 3-9 g, uns dies. A més de a la Xina s’empra a l’Índia, Egipte, Turquia.

PROPIETATS MEDICINALS

 • activadora de les NK (p.p. diterpenoides)
 • antibacteriana
 • anticancerígena
 • antidiabètica
 • antifúngica
 • antihelmíntica REL
 • antiinflamatòria
 • antilipidemiant
 • antioxidant
 • antiproliferativa
 • antireumàtica
 • antitumoral
 • antivírica (bacteriòfag CP51)
 • citotòxica
 • inhibidora de l’alfa-amilasa
 • inhibidora de l’alfa-glucosidasa
 • inhibidora de la glucoproteïna-P
 • febrífuga
 • galactagoga
 • insecticida
 • laxant
 • moluscicida
 • purgant
 • sudorífica
 • tòxica/ irritant
 • vasodepressora
 • vermífuga
 • vesicant
 • vulnerària

USOS MEDICINALS

 • Actinomyces viscosus
 • ascites
 • Bacillus subtilis
 • berrugues
 • bronquitis crònica
 • càncer de còlon
 • càncer d’esòfag
 • càncer d’estómac MKN45
 • càncer de fetge SMMC-7721
 • càncer de mama MCF-7, MDA-MB- 231 (p.p. eufelionòlid F, euforina, helioscopinòlid A, secoheliosafan A- B)
 • càncer de matriu HeLa (p.p. euforbatrines 5,6; eufornina)
 • càncer de pàncreas PANC-1 (p.p. eufelionòlid F)
 • càncer de pulmó LA795 (p.p. eufornina), A549 (p.p. diterpens del tipus jatrofà o latirà)
 • càncer de recte
 • Candida albicans OE
 • còlera LLA
 • colesterol alt
 • cucs intestinals
 • diarrea
 • disenteria
 • dolors
 • durícies
 • edemes
 • Enterococcus faecalis OE
 • EPOC
 • erupcions cutànies
 • Escherichia coli (p.p. lectina); OE
 • escròfules (tuberculosis als ganglis limfàtics UE)
 • febre
 • fístules tuberculoses (escròfules)
 • flegmes
 • Fusarium solani (extracte amb diclorometà)
 • herpes simple (làtex)
 • insulina baixa
 • Klebsiella pneumoniae (p.p. lectina)
 • Leishmania
 • leucèmia
 • limfedema per tuberculosis
 • limfoma
 • malalties neurodegeneratives
 • malària
 • Monilia albicans
 • neuràlgies
 • neurodermatitis UE
 • osteomielitis
 • Plasmodium
 • Pseudomonas aeruginosa (p.p. lectina)
 • psoriasis
 • reuma
 • Salmonella enterica
 • Shigella dysenteriae OE
 • Shigella flexneri
 • Staphylococcus aureus (MRSA), OE
 • Streptococcus mutans
 • tinya UE
 • tos
 • triglicèrids alts
 • Trypanosoma
 • tuberculosis

PREPARATS

Entre parentesi els productes d'origen animal.

 • Malvastrum tricuspidatum + Euphorbia helioscopia + Adiantum capillus-veneris. Contra tumors.
 • Prunella vulgaris + Arisaema erubescens + Amorphophallus konkac + Cremastra appendiculata + Euphorbia helioscopia + Selaginella doederleinii + Salvia chinensis + Paris polyphylla + Ziziphus jujuba. Contra càncer de pulmó no de cèl·lula petita.
 • Draba nemorosa + Euphorbia helioscopia + Polyporus umbellatus + Poria cocos + Solanum lyratum + Ephedra sinica + Ophiopogon japonicus + Prunella vulgaris + Rehmannia glutinosa + Lilium brownii + Plantago asiatica + (Ostrea gigas) + Astragalus membranaceus + Alisma plantago-aquatica + Panax ginseng + cisplatí. S’instil·la a la pleura després d’haver extret el tumor de càncer de pulmó.
 • Astragalus membranaceus + Polygonatum odoratum +Solanum nigrum + Hedyoatis + Euphorbia helisocopia + Curcuma longa + Fritillaria cirrhosa (+ Scolopendra + Pheretima). Aquesta decocció s’empra contra el càncer de pulmó.
 • Euphorbia helioscopia + Salvia chinensis + Panax ginseng + Scutellaria baikalensis + Cynanchum stauntonii + Cinnamomum cassia + Pinellia ternata + Polistes olivaceus + Taxus chinensis + Arisaema heterophyllum + Zingiber officinale + Glycyrrhiza uralenensis. La decocció es pren contra el càncer de pulmó.
 • iso-alanto-lactona + Scutellaria barbata + Carthamus tinctorius + Prunella vulgaris + Euphorbia helioscopia. Contra càncer de fetge (hepatocarcinoma).
 • Euphorbia helioscopia + ous. La decocció es pren contra el càncer de coll de matriu.
 • Euphorbia helioscopia + Amorphophalulus sinensis + Smilax glabra + Manis pentadactyla. La decocció es pren contra el limfosarcoma.
 • Saussurea + mangostan + Syzygium samarangense + Euphorbia helioscopia + Dendrobium. Contra el Parkinson.
 • (Corium bufonis) + (Narceus americanus) + (Holotrichia diomphalia) + Euphorbia helioscopia. Contra tumors o quists cerebrals.
 • Euphorbia helioscopia + Morus alba + Prunus humilis + Prunus armeniaca + Panax ginseng + Atractylodes macrocephala + Citrus reticvulata: contra edema, tos, escròfules, tinya, picors, neurodermatitis.
 • Achyranthes bidentata + Euphorbia helisocopia + Physalis alkekengi + Scrophularia ningpoensis + Terminalia schebula + Platycodon grandiflorum. Contra el grip.
 • Ligustrum thibeticum + Astragalus propinquus + Salvia miltiorhiza + Euphorbia helioscopia: alimenta el Yin, reomple el Qi, remou l’estancament i dispersa la flegma; emprat contra faringitis (10 g 2 cops al dia durant 1 mes).
 • Scutellaria baikalensis + Euphorbia helioscopia + Rhodea japonica + Cryptotympana pustgulata + Sterculia lychnophora + Mentha haplocalyx. Contra la faringitis.
 • Euphorbia helisocopia + Phyllosctachys glauca + Pinellia ternata + Citrus reticulatata + Bupleurum chinense + Cynanchum galucescens + Aster tataricus + Glycyrrhiza uralensis + Tussilago farfara + Peucedanum praeruptorum + Citrus aurantium + Platycodon grandiflorus. El xarop es pren contra la bronquitis crònica.
 • Pinellia ternata + Rubia yunnanensis + Euphorbia helioscopia + Zingiber officinale + Cynanchum glaucescens + Glycyrhiza uralensis + Scutellaria baikalensis + Panax ginseng + Cinnamomum cassia. La deoccicó es pren contra la tos amb molta flegma.
 • Ligusticum thibeticum + Astragalus propinquus + Salvia multiorhiza + Euphorbia helioscopia. De la decocció se’n fan grànuls, contra la faringitis crònica.
 • Euphrobia helioscopia + Ephedra sinica : en pastilles contra la tos.
 • Euphrobia helioscopia (+ Pheretima aspergillum): en pastilles contra la tos amb molta flegma.
 • Euphorbia helioscopia + Morus alba + Poria cocos + Akebia quinata + Citrus reticulata + Perilla frutescens + Glycyrhiza uralensis + Areca catechu. La pols es pren contra la tos o l’edema.
 • Euphorbia helioscopia + Hedyotis diffusa + Isatis indigotica + Isatis tinctoria + Spatholobus suberectus. Els grànuls es prenen contra la psoriasis.
 • Euphorbia helioscopia + Brussonetia papyrifera + Spirodela polyrrhiza + (Lycodon rufozonatus) + Arnebia euchroma. Per tractar la psoriasis.
 • Codonospis tangshen + Astragalus membrnaaceus + Euphorbia helioscopia + Descurainia sophia + (Eupolyphaga sinensis) + (Stelenophaga plancyi) + Salvia miltiorhiza + borneol + Allium fuistulosum. Contra ascites.
 • Euphorbia helioscopia + Anemarrhena asphodeloides + Sarassum pallidum + Poria cocos + Salvia miltiorhiza + Gentiana macrophylla + Cocculus orbicularis + Polyporus umbellatus + Rheum palmatum + Tetrapanax papyriferus + Aristolochia debilis. La decocció es pren contra l’edema.
 • Euphorbia helioscopia + Corydalis bungeana + Lonicera japonica + borneol. La deocció es pren contra la parotiditis epidèmica.
 • Euphorbia helioscopia + Areca catechu + Aconitum carmicaheli + Aucklandia lappa + Cinnamomum cassia + Citrus reticulata + Alisma orientalis + Rhemum palmatum + Prunus humilis + Magnolia officinalis. La pols es pren contra l’edema i la buidor a la melsa i a l’estómac.
 • Euphorbia helioscopia + huangjiu (beguda alcohòlica destil·lada a base d’arròs, mill o blat). La decocció amb arròs groc o vi de mill s’empra contra la manca de llet a la dona.
 • Euphorbia helioscopia + Zanthoxylum bungeanum + Allium fistulosum + Sophora japonica. La decocció s’aplica a les escròfules.
 • Euphorbia helioscopia + oli de sèsam. L’ungüent s’aplica contra la tinya.

VETERINÀRIA

Les fulles es donen al gossos rabiosos. I la rel, per fer-los anar de ventre.

POSSIBLE TOXICITAT

Els diterpens del tipus ingenan que es troben combinats amb àcids grassos insaturats a la planta, alguns èsters de l’ingenol i dos èsters de 20-deoxi-ingenol, són moderadament tumorígens. El làtex és irritant per a la pell, sobre tot si hi toca el sol. Les eufornines A, B i C són tòxiques. Si la planta es combinés amb Vigna angularis o amb Dioscorea oppositifolia, aleshores es tornaria més tòxica. El làtex pot irritar la pell., i si es pren, la boca, l’esòfag i l’estómac. I, com és d’esperar, els ulls. Això no obstant, prendre la decocció de fins a 150 g de la planta sembla que per un cop no dona intoxicació. En ratolins les DL50 són de entre 3 i 5 g/Kg segons el tipus d’extracte (aigua, etanol, etil- acetat). La DL50 de l’extracte amb etanol en injecció peritoneal en rates és de 1.2 g/Kg. Per boca, 600 mg/Kg de làtex o 1200 mg/Kg durant 14 dies no resulten tòxics per als ratolins albins. Estudis antics arribaven a la conclusió que la planta era tumorigènica. Segurament devien fer proves amb dosi letals o quasi letals.

EFECTES FISIOLÒGICS

 • Els diterpens helioscopinòlid A i 15-O-acetil-3-O-benzoïl-characiol suprimeixen la producció de No i de PGE2 a l’inhibir l’expressió de la iNOS i la COX-2 a les cèl·lules de la micròglia BC2 afectades per LPS. Aquests diterpens també inhibeixen la producció de ROS i de citokines proinflamatòries (Il-1beta, IL-6, TNF-alfa), per la via del NF-kappaB. També són capaços d’atenuar la mort neuronal desencadenada per la micròglia.
 • L’eufornina inhibeix la proliferació de les cèl·lules HeLa i hi indueix apoptosis (25-50%). Una concentració alta d’eufornina els bloqueja el cicle a G2/M. I altera la ràtio Bax/Bcl-2 i fa alliberar citocrom dels mitocondris, i apuja els nivells de caspases 3, 8, 9, i 10. Ho fa incrementant el nivell de la fosdo-CDK1proteïna Tyr15.
 • El 5,11-jatrofadièn-3-benzoïl-oxi-7,9,14-tri-acetil-oxi-15-ol; i el lup-20(29)-èn-3-acetat; i l’estigmast-4-èn-3-ona tenen activitat vasodepressora.
 • El 12-desoxi-forbol-13-fenil-acetat-2-O-acetat és irritant per als ulls i mucoses sensibles.
 • Diversos extractes, i en especial el fet amb etil-acetat, de la planta tendra actuen contra línies cel·lulars de càncer de fetge: SMMC-7721, BEL-7402, HepG2; i de càncer colorectal (SW-480); d’estómac (SGC-7901). Almenys l’extracte amb etil-acetat a 100-200 ppm actua contra les cèl·lules SMMC-7721 inhibint la capacitat d’invasió i reduint l’expressió de la MMP-9, i aturant el cicle a G1. L’àcid 3,3-di-O-metil-el·làgic-4-O-beta-D- glucopiranòsid actua contra les cèl·lules MGC, HepG2 i Hce-8693. El pino-resinol actua contra les SW480 i SW620. L’àcid gàl·lic actua contra les LA795 (del càncer de pulmó de ratolí). L’extracte amb etil-acetat redueix les expressions de la ciclina D1, Bcl-2, MMP-9 i incrementa l’expressió de Bax, caspasa-3 i nm23-H1 al teixit cancerós al ratolí.
 • L’efecte antiproliferatiu del creixement tumoral de l’extracte es palesa contra: NCI- H1975, PANC-1, MCF-2, SMMC-7721, BEL-7402, HepG2, SW-480, SGC-7901, LA795, HeLa, A549, PA.
 • La modulació de la glicoproteïna-P per part de l’extracte es palesa envers les cèl·lules MDA-MB-231, NIH3T3/MDR, K562/ADR, MCF-7/ADM, MCF-7/ADR.
 • L’efecte antiinflamatori es palesa per una frenada de la COX-2 i de les iNOS, i la supressió de ROS, NO, IL-1, IL-1beta, IL-6, TNF-alfa, PGE2.
 • L’efecte antihelmíntic i antiprotozoic de la planta està comprovat envers: Plasmodium falciparum, Leishmania infantum, Leishmania amazonensis, Trypanosoma cruzi, Trypanosoma brucei, Cimex lectularius, Haemomnchus contortus.

Per llegir més, descarrega't el document