I dins la família, el gènere Sonchus es distingeix per no tenir punxes, no tenir els aquenis formant una estrella molt eixarrancada, no tenir els aquenis amb corona ni pàlees sinó amb vil·là no plomós, i tenir els aquenis comprimits, no tuberculats i el receptacle no sedós. I dins el gènere, Sonchus oleraceus es distingeix per tenir les aurícules agudes, que no acaben de fer tota una volta, pels aquenis poc estriats i les divisions de les fulles una mica amples. i ser planta anual poc ramificada, dreta, amb aquenis llisos o poc ciliats.HÀBITAT I DISTRIBUCIÓ GEOGRÀFICA

És una planta típica d’horts i camps cultivats, arvense, i cosmopolita. A Catalunya poden acompanyar-la: Anagallis arvensis, Capsella bursa-pastoris, Cardaria draba, Cerastium glomeratum, Convolvulus arvensis, Mercurialis annua, Senecio vulgaris, Solanum nigrum, Stellaria media, Vicia sativa.

PROPIETATS MEDICINALS

 • ansiolític
 • anti-aging
 • antiinflamatori
 • antiopiaci
 • astringent
 • comestible
 • depuratiu
 • diürètic
 • emol·lient
 • febrífug
 • galactagog
 • hepàtic
 • oftàlmic
 • protector renal de la isquèmia
 • refrescant
 • rejovenidor
 • sudorífic
 • tònic
 • vulnerari

USOS MEDICINALS

 • abscessos
 • addicció als opiacis
 • amenorrea
 • ascites
 • berrugues
 • càncer d’estómac
 • càncer de mama
 • càncer de pulmó HCT116, NCI-H292
 • carboncle
 • còlics
 • colitis ulcerosa
 • debilitat del fetge
 • depressió per confinament
 • dermatitis
 • dispèpsia
 • èczema
 • febre
 • gasos intestinals
 • hemangioendotelioma
 • hematúria
 • hemorràgies
 • hemorroides
 • hepatitis
 • icterícia
 • picades d’escorpins
 • picades de serps
 • pirosis (cor-agre)
 • pleuresia
 • talls
 • tenesme
 • tumors
 • vista debilitada

COMESTIBLE

Tota la planta és comestible, però té millor gust, i excel·lent, quan ha crescut robusta en horts ben adobats. La rel té un gust no gaire bo. Les fulles es couen com si fossin bledes. Les tiges es poden pelar perquè siguin més fàcils de mastegar. Si s’aconsegueix acumular una bona quantitat de làtex es pot fer servir un cop espessit com a xiclet, com fan els maoris. Un extracte de llicsó s’ha emprat com a aconservant del color de les patates tallades.

TOXICITAT

Algunes persones són al·lèrgiques al seu pol·len .

EFECTES FISIOLÒGICS

El consum de llicsó fa que hi hagi menys inflamació i es redueixin els nivells de IL-6, Il- 1beta, TNF-alfa quan hi ha infecció amb producció de LPS i que s’atenuïn les expressions de iNOS, COX-2 i que se suprimeixi l’expressió proteica de la iNOS i la fosforilació de l’ERK1/2, p38, JNK. I que s’inhibeixi l’activació de la MAPK. El llicsó fa que el nivell de glucosa quedi millor regulat i ho fa per la via AMPK/Akt/GSK- 3beta a (rates) diabètiques. El consum de llicsó (400 mg/Kg/dia) també abaixa els nivells de triglicèrids, colesterol LDL i colesterol total. Redueix la resistència hepàtica a la insulina i millora la homeòstasis de la glucosa frenant la via AMPK/Akt/GSK-3beta, la qual cosa es palesa per la supressió de la fosforilació.


Per llegir sobre els principis actius i els noms populars, descarrega't el document