• Alchemilla hybrida (L.)L.: fulles més o menys piloses a ambdues cares, com la inflorescència, que té aspecte molt dens.
 • Alchemilla vulgaris L.: planta força glabra, inflorescència laxa, lòbuls del calze més curts que el tub, fulles amb més de 7 lòbuls coriacis, molt poc profunds, i dentats tot al voltant.
 • Alchemilla fissa Günthert et Schumm.: planta força glabra, inflorescència laxa, fulles primes amb 5-9 lòbuls dentats a la zona apical només, i lòbuls del calze tan llargs com el tub. És planta rara que inclou 2 subespècies;: fissa; pyrenaica.
  Dins el grup d’espècies d’Alchemilla hybrida, hi ha un reguitzell d’espècies menors o subespècies. D’entre les més comunes:
 • flabellata Buser: 5-7 lòbuls poc profunds, truncats, amb 4-10 dents obtuses a la zona apical; planta de 10 cm amb fulles de 1-4 cm, estípules marrons. De 1100 a 2600 m snm en pastures seques.
 • colorata Buser: 7 lòbuls semicirculars amb 7-11 dents agudes fins la base, pedicels glabrescents excepte els externs, pilosos; planta de 10 cm, grisenca amb flors tenyides de roig. De 1500 a 2400 m snm en parats sobre terreny calcari.
  Dins el grup d’espècie d’Alchemilla vulgaris L. hi ha un munt d’espècies menors, essent les més comunes:
 • xanthochlora Rothm.: zona baixa de la tija amb pilositat patent (perpendicular a la tija vertical), dors de les fulles glabre i revers pilós; lòbuls de la fulla semicirculars amb dents amples agudes; planta d’un verd groguenc, de 20 cm. Prats humits entre 800 i 2300 m snm.
 • coriacea Buser: tija i pecíols glabres, fulla fins 17 cm d’amplada, lòbuls enters a la base amb 12-16 dents irregulars una mica obtuses, flors verdoses de 4 mm; planta fins 50 cm


ESOTERISME

L’aire que brilla com l’argent o l’or sota les gotes d’aigua que queden sobre la fulla després d’una pluja va fer pensar als alquimistes que era un senyal que els orientava de cara a obtenir la pedra filosofal que convertia qualsevol material en Or. També asseguraven que un bany amb la planta restituïa la virginitat.

PROPIETATS MEDICINALS

 • analgèsica
 • anticancerosa
 • anticolesterolèmica
 • antiespasmòdica
 • antihemorràgica
 • antiinflamatòria
 • antioxidant
 • antisèptica
 • antitumoral
 • astringent
 • carminativa
 • cicatritzant
 • cordial
 • cosmètica
 • depurativa
 • descongestionant del fetge
 • detersiva
 • diürètica
 • emmenagoga
 • estomacal
 • febrífuga
 • galactagoga
 • hemostàtica
 • hipoglucemiant
 • hipotensora
 • immunoestimulant
 • inhibidora de la col·lagenasa
 • nootròpica
 • preventiva de febre al·lèrgica a l’herba de dall
 • preventiva de fibromes
 • protectora dels glòbuls rojos (membrana)
 • refrigerant
 • sedant (nerviosa)
 • tònica (cardíaca)
 • vasorelaxant
 • vulnerària

USOS MEDICINALS

  Per a ús extern tota la planta d’Alchemilla vulgaris es prepara, amb la planta i oli, un ungüent vulnerari i resolutiu contra:
 • abscessos
 • acne
 • artritis dental (periodontitis)
 • conjuntivitis
 • edemes
 • epistaxis (sang pel nas)
 • estomatitis
 • ferides
 • gangrenes
 • gingivitis
 • hemorroides
 • hipertensió
 • masegades
 • pell seca
 • picor a la vulva
 • traqueïtis per intubació
 • úlceres a les cames
 • úlceres supurants
 • varius
  La rel s’empra en decocció en ús intern contra (o com a):
 • acne
 • cosmètica
 • dents que belluguen
 • diabetis
 • diarrees
 • edemes
 • estomatitis (glopejar)
 • faringitis (glopejar)
 • gingivitis (glopejar)
 • gonorrea
 • mal de cap
 • mal de coll
 • mal de ventre
 • mareig
 • menorràgia
 • obesitat
 • pedres als ronyons
 • puerperi
 • reuma
 • ronyó gandul
 • úlceres internes
 • virus (ortopoxvirus): ectromèlia, vaccini
  Tota la planta d’Alchemilla (fulles i flors) s’empra en ús intern contra:
 • acne
 • al·lèrgies respiratòries
 • anèmia
 • anorèxia
 • ansietat
 • arterioesclerosi
 • ateroesclerosi
 • asma
 • cames dèbils
 • cansament nerviós
 • cataractes (ús extern)
 • catarro
 • colesterol alt
 • congestió hepàtica
 • conjuntivitis (fulles, ús extern)
 • cor cansat
 • debilitat muscular infantil
 • dermatitis (ús extern)
 • diabetis
 • diarrees
 • dismenorrea
 • dolors
 • èczema
 • enteritis
 • espasmes estomacals
 • faringitis
 • febre
 • ferides (ús extern)  fibromes uterins  gasos
 • gastritis
 • grip
 • hemorràgies (nas, pulmons, budells)
 • hipertensió
 • insomni
 • mal de cap
 • mal de coll
 • mareig
 • memòria escassa
 • menopausa
 • menorràgia
 • metrorràgia
 • obesitat
 • part difícil
 • pell seca
 • picors
 • refredat
 • reuma
 • ronyons dèbils
 • salpingitis
 • talls
 • uretritis
 • varius
 • vertigen

Per llegir sobre els principis actius i els noms populars, descarrega't el document