La fulla és amfiestomàtica amb predomini d’estomes diacítics. La cutícula és estriada. El mesòfil té simetria dorsiventral i un nervi central còncau-convex recorregut per un feix vascular col·lateral. La tija té secció quadrangular, amb una beina amilífera i una beina esclerenquimatosa incompleta adherida al floema. Tan la tija com la fulla tenen tricomes glandulars i eglandulars. Els eglandulars o tectors poden ser unicel·lulars o pluricel·lulars i són uniseriats. Els tricomes glandulars poden ser capitats amb pedicel curt i glàndula uni-cel·lular o bi-cel·lular, o bé peltats amb pedicel curt i glàndula pluricel·lular. Salvia microphylla sol estar hibridada amb Salvia greggii Acad. Arts 8: 369 (1870), que té les fulles de marge enter o gairebé, enlloc de crenulat. A l’híbrid se’l pot anomenar Salvia × jamensis. De Salvia microphylla se n’han descrit almenys tres varietats: microphylla; neurepia; wizlizeni.HÀBITAT I DISTRIBUCIÓ GEOGRÀFICA

Viu bé a ple sol en terrenys permeables. Resisteix gelades de fins a -9oC i les podes fortes també.

VARIETATS DE JARDINERIA

 • 'Alba': flors blanques
 • 'Blush Pink': flors roses molt abundants
 • 'Cerro Potosi': flors magenta grans i llampants
 • 'Desert Blaze': flors vermelles brillants i fulles variegades de groc i verd •'Forever Red': arbustiva, de floració extensiva, i flors escarlata •'Graham's Sage': moltes flors vermelles florint al mateix temps
 • 'Hoja Grande': flors de color vermell-magenta i fulles de color verd fosc •'Hot Lips': flors amb base blanca i cim vermell brillant
 • 'James Compton': fulles ovals serrades, i flors grans
 • 'Kew Red': de creixement molt vigorós amb flors d’un vermell vívid
 • 'La Foux': flors de color carmesí intens amb calzes foscos
 • 'La Trinidad Pink': flors d’un rosa brillant
 • var.neurepia (Fern.) Epling: floreix a la tardor amb flors d’un vermell cirera
 • 'Newby Hall': mata de 2 metres, flors d’un escarlata brillant
 • 'Oxford': flors d’un rosa fosc
 • 'Pat Vlasto' (S.×jamensis): fulles de marge no serrat, flors de color taronja com de préssec
 • 'Pink Blush': floració lliure, flors d’un rosa-magenta
 • 'Pleasant View': flors roses
 • 'Red Velvet': flors vermelles llustroses
 • ‘Ribambelle’: flors abundants d’un rosa salmó
 • 'Rosita': floració repetitiva amb flors d’un rosa suau brillant
 • 'Royal Bumble': arbust perenne de flors grans brillants d’un carmesí fosc
 • 'Ruth Stungo': fulles variegades de blanc i verd
 • 'San Carlos Festival: flors magenta-carmesí i fulles d’un verd grisós
 • 'Trebah': flors dretes, de color blanc i lila
 • 'Trelawney': flors dretes roses
 • 'Trelissick': flors dretes de color groc crema
 • 'Trenance': flors dretes de color lila-rosa
 • 'Trewithin': flors dretes de color cirera
 • 'Wild Watermelon': flora grans roses amb calzes foscos

PROPIETATS MEDICINALS

 • analgèsica
 • antibiòtica
 • anti-colinesterasa
 • antiespasmòdica
 • antiinflamatòria
 • anti-lipasa
 • antimutagènica
 • antioxidant
 • antiulcerogènica
 • febrífuga
 • inhibidora de l’alfa-glucosidasa
 • inhibidora de la butiril-colinesterasa
 • insecticida contra arnes (Spodoptera frugiperda)
 • neuroprotectora
 • somnífera

USOS MEDICINALS

 • Alzheimer
 • ansietat
 • Candida albicans
 • COVID-19
 • diabetis-II
 • diarrea
 • disenteria
 • dolor de la regla hemorràgies vaginals
 • escarlatina UE
 • fartusseres
 • febre
 • gastritis
 • granellades
 • grans
 • Helicobacter pylori
 • icterícia
 • insomni
 • limfoma U937
 • memòria escassa
 • obesitat
 • post-part
 • Pseudomonas aeruginosa
 • reuma
 • Staphylococcus aureus (p.p. àcid 12- metoxi-carnòsic]
 • vòmits
 • xarampió

Per llegir sobre els principis actius i els noms populars, descarrega't el document