Mericarpis de 4-7 3-5 mm, el·líptics, retusos, una mica cordiformes a la base, amb 4 vites dorsals i 2 comissurals, sobrepassant totes la meitat del mericarpi però sense arribar a la base. La subespècie sylvestris es distingeix per la pilositat que dona les tiges un to grisenc.HÀBITAT I DISTRIBUCIÓ GEOGRÀFICA

Es fa en herbassars humits, vora rierols o zones humides. Eurosiberiana però actualment cosmopolita. A Amèrica es va començar a cultivar intensivament a partir del 1800. La subespècie sativa es cultiva a bona part de l’hemisferi Nord. La subespècie urens i la subespècie sylvestris és de bona part d’Europa. La subespècie latifolia és endèmica de l’illa de Córcega.

PROPIETATS MEDICINALS

 • afrodisíaca
 • analgèsica
 • anti-angiogènica
 • antiespasmòdica
 • antifúngica
 • antiinflamatòria
 • antimutagènica
 • astringent estomacal
 • carminativa
 • depurativa
 • desintoxicant
 • digestiva
 • diürètica
 • emmenagoga
 • galactagoga FRU
 • laxant (pell de la REL)
 • litotríptica
 • sedant
 • tònica hepàtica
 • tònica uterina
 • vasodilatadora

USOS MEDICINALS

 • Alzheimer
 • angina de pit
 • angiocolitis
 • anorèxia
 • antitrombòtica
 • ascites
 • bronquitis
 • cabell debilitat
 • càlculs renals
 • càncer: mama, còlon, estómac, pulmó, pròstata, matriu, laringe; rabdomiosarcoma; leucèmia C81166/J45
 • cistitis
 • conjuntivitis
 • depressió nerviosa
 • dermatitis (sense que hi toqui la llum del sol)
 • dismenorrea
 • edemes
 • esclerosis múltiple
 • estomatitis
 • febre
 • fongs
 • gota
 • hepatitis
 • infertilitat femenina
 • insomni
 • lepra
 • llet escassa FRU
 • mal de cap
 • mal d’estómac
 • mal de ventre
 • mala circulació
 • melsa inflamada
 • Parkinson
 • penellons
 • pielonefritis
 • psoriasis
 • reuma
 • semen escàs
 • tos
 • vitiligo

HISTÒRIA

AVICENNA (segles X-XI) recomanava la xirivia contra el mal de cap, l’estomatitis, oftàlmies, dermatitis i la febre. La xirivia s’empra pel caldo ara i, sobre tot, abans de la introducció a Europa de la patata americana.

USOS CULINARIS

Sopes, pastissos, púdings, muffins, halves, pickles, vins. Recomanen no prendre més de 600 g de rel cuita, o 50 g de gelea de la rel o 8 g de fruits/llavors al dia. La sopa de xirivia + ceba + porro convé als obesos i a les obeses.

TOXICITAT

Té un efecte laxant, ja sigui pels propis principis actius o pel dels plaguicides afegits. S’ha descrit abastament l’efecte fotosensibilitzador. Cal prendre precaucions i no exposar-se als raigs UV quan s’ha pres molta xirivia o s’ha aplicat externament. Pot desencadenar ́-se dermatitis de contacte amb aparició de butllofes doloroses.

EFECTES FISIOLÒGICS

 • L’heracleaol i l’oxi-peucedanina-hidrat tenen un efecte suau estimulador de la melanogènesis a la pell, sense afectar a la capacitat de proliferació dels queratinòcits. Això no obstant, a dosi molt elevades tenen un efecte invers. La biacanagelicina inhibeix la melanogènesis. El psoralè incrementa l’activitat de la tirosina-kinasa i augmenta ,la densitat melanosòmica. La combinació de psoralè o xantotoxina amb llum PUVA es fa servir per tractar vitiligo, micosis fungoides i psoriasis. Aquest tractament, però, pot desencadenar eritema, hiperpigmentació, hiperplàsia i fins i tot melanoma o carcinoma de cèl·lula esquamosa.
 • La imperatorina (en ratolins) té un efecte inhibidor de les convulsions i protegeix les neurones de l’efecte de l’escopolamina o de la nicotina. La imperatorina té efecte inhibidor sobre les cèl·lules del rabdomiosarcoma y les de càncer de laringe de cèl·lula esquamosa. I ho fa aturant el cicle cel·lular i canviant l’expressió del CDKN1A.
 • La biacangelicina, el psoralè i la iso-pimpenil·lina inhibeixen l’acetil-colinesterasa.
 • El biacangelicol inhibeix la P-glicoproteïna a l’epiteli intestinal, inhibint així la resistència a a quimioteràpia.
 • La xantotoxina, el bergaptè i l’angelicina tenen activitat antifúngica contra Alternaria, Biopolaris, Fusarium.
 • El bergaptè combinat amb la xantotoxina fa créixer el cabell i és bo contra la psoriasis i el vitiligo.
 • La xantotoxina a més de ser antioxidant i antiproliferativa inhibeix als hepatòcits la 7- etoxi-resorufina-O-de-etilasa; té també efecte anticonvulsiu, IMAO, inhibidor de l’ACE i de la butiril-colinesterasa. Aquest efecte anticonvulsiu té que veure amb l’equilibri Na/Ca als canals neuronals. La xantotoxina protegeix dels efectes de l’escopolamina i de la nicotina.
 • L’angelicina i l’esfondina tenen efectes antiinflamatori i febrífug. L’angelicina inhibeix també la 7-etoxi-resorufina-O-de-etilasa als hepatòcits i té acció citotòxica envers la línia cel·lular KB. L’angelicina combinada amb el psoralè té efecte antibiòtic contra Staphylococcus aureus. L’angelicina té efecte antifúngic contra Candida albicans, Cryptococcus neoformans i Cladosporium cucumerinum.
 • El xantotoxol, la iso-pimipnel·lina, el bergaptè, la xantotoxina i la imperatorina tenen efecte antiproliferatiu contra les cèl·lules HeLaS3 de càncer de matriu.
 • Les furanocumarines de la xirtivia tenen efecte antidepressiu i poden apaivagar l’esclerosis múltiple, gràcies a l’efecte de bloqueig vdels canals de Potassi. També tenen efecte vasodilatador sobre les coronàries, antiespasmòdic sobre els bronquis, antiespasmpodic sobre els budells, urèters, conductes biliars, i sedant.
 • El falcarinol, que es perd en un 70% al bullir més de 15 minuts la rel de xirivia, pot creuar la barrera hematoencefàlica i interactua amb els receptors GABA. També té efecte antifúngic, sobre tot, evitant la germinació de els espores dels fongs. També té efecte contra el dolor i el càncer (estómac, còlon), i l’agregació plaquetària. Inhibeix la LOX i altera el catabolisme de les prostaglandines. El falcarinaol també té efecte contra micoplasmes i alguns bacteris.
 • Les cumarines (ostol, umbel·liferona, 4-hidroxi-cumarina) a 5 ppm tenen efecte antiproliferatiu contra les cèl·lules de càncer de coll de matriu HeLaS3. La umbel·liferona i la 4-hidroxi-cumarina inhibeixen la mitosis. La cumarina i la umbel·liferona actuen contra el càncer de pròstata, el melanoma maligne i el carcinoma renal.

L’oli essencial de xirivia actua com antibiòtic contra: Bacillus cereus ,Candida albicans ,Escherichia coli ,Listeria monocytogenes, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella enteritidis ,Staphylococcus aureus


Per llegir més sobre la xirivia, descarrega't el document