Monogràfics

Imatge plataner

PLATANER (Platanus x hispanica Miller, Platanus orientalis, Platanus x acerifolia )

El plataner comú és un arbre caducifoli alt (fins a 50 m).

Imatge melca

MELCA (Sorghum bicolor (L.) Moench)

És una gramínia no llenyosa amb espigues no compactes.

foto desmai

DESMAI (Salix babylonica L.)

Al Ripollès destaca a Campdevànol el Desmai de Can Branques.

foto Calcida

CALCIDA (Cirsium arvense (L.) Scop)

Les flors, amb llur aroma, atrauen molts insectes.