Monogràfics

Imatge plataner

PLATANER (Platanus x hispanica Miller, Platanus orientalis, Platanus x acerifolia )

El plataner comú és un arbre caducifoli alt (fins a 50 m).

Imatge melca

MELCA (Sorghum bicolor (L.) Moench)

És una gramínia no llenyosa amb espigues no compactes.

foto desmai

DESMAI (Salix babylonica L.)

Al Ripollès destaca a Campdevànol el Desmai de Can Branques.

foto Calcida

CALCIDA (Cirsium arvense (L.) Scop)

Les flors, amb llur aroma, atrauen molts insectes.

Imatge broina

BROINA (Artemisia chamaemelifolia Vill.)

De color verd blavós fosc, i amb olor intensa, pesada.